ATP är Din kontakt för en samlad lösning:

ATP utvecklade konceptet med en kontakt för all underhållsinformation för nästan 40 år sedan. Vi är idag Din kontakt till över 1000 underhålls bibliotek från mer än 50 olika tillverkare. ATP:s bibliotek för regelverk innehåller bestämmelser, föreskrifter och direktiv från bland annat FAA, EASA och ICAO. Många nationella luftfartsmyndigheter världen över använder sig av ATP:s produkter bland annat för enkelheten att hitta det man söker. ATP:s bibliotek har ett internationellt erkännande för sin kvalitet, tillförlitlighet och service.

NavigatorV®

NavigatorV mjukvaruplattform är Din enkla väg för att nå Dina publikationer, läsa, söka eller jämföra information mellan olika publikationer. En del av de tidsbesparande möjligheterna är:

 • Automatisk uppdatering av biblioteken via Internet och EZ-Update.
 • Patenterade sökrutiner för att hitta manualer, föreskrifter och anvisningar.
 • Utskriftsmöjligheter för alla publikationer och manualer
 • Kraftfulla sökmotorer för att hitta information.
 • Patenterade PowerTrack™ indexsystem för att underlättar sökrutinerna och möjliggör för Dig att själv registrera information.
 • Underlagen kan läggas i en server för att möjliggöra för flera användare.

Flygplan underhållsbibliotek med NavigatorV®:

ATP underhållsbibliotek innehåller normalt struktur, motor och propeller underhålls manualer. Enbart struktur (Airframe only) och stödbibliotek (Support Libraries) finns också för vissa flygplanmodeller. Underhållsbibliotek innehåller oftast:

 • Underhålls manual
 • Reservdelskatalog
 • El-schema
 • Serviceinformation, föreskrifter och anvisningar.
 • Manualer för struktur -inspektioner och -reparationer.
 • Manualer för komponenter
 • Luftvärdighetsdirektiv.

Regler och bestämmelser för Luftfart med NavigatorV®:

Att leta bland bestämmelser som brukar ta timmar kan nu göras på minuter med hjälp av ATP:s bibliotek och PowerTrak™ sökmotor som är en del av NavigatorV. Regelverk som finns i ATP bibliotek är FAA, EASA, ICAO och JAA. Bestämmelse bibliotek innehåller oftast:

 • Luftvärdighetsdirektiv (AD-notes)
 • Tillgång till dagliga uppdateringar via Internet.
 • Flygplantillverkarnas egna anvisningar (SB)
 • FAR Part 1 – 1199
 • Typ Certifikat (TC)
 • Supplement till typ certifikaten (STC)
 • Anvisningar
 • ……och mycket mer

SALES
Ring oss måndagar till fredagar 05:30 till 17:00 Pacific Time.
Från utanför USA +1-415 330 9500 (Engelska)
Email: sales@atp.com

Customer Care and Technical Support
Besök vår ”on-line” kund support sida:
Ring oss måndagar till fredagar 05:30 till 17:00 Pacific Time.
Från utanför USA +1-415 330 9500 (Engelska eller Spanska)
Email: support@atp.com

ATP Universitet för professionell utbildning
ATP erbjuder ett brett program av interaktiv utbildning utvecklat att möta Dina behov. Kontakta Din säljare för mer information:

 • Aktive utbildning är tillgänglig över Internet på engelska, spanska och franska.
 • Detaljerade utbildningspresentationer är tillgängliga via Internet eller via NavigatorV och dess välkomst sida (Welcome Page).

AskBob® Online Forum
AskBob® är ATP:s on-line forum där Du kan läsa artiklar och ställa frågor om flygplanunderhåll och ATP produkter. Titta här efter råd och lösningar för att förbättra din underhållsverksamhet. AskBob är tillgängligt via www.AskBob.aero eller via NavigatorV.